Staff

Valery
Konov Senior Team Physician
Ilya
Temerev Team Physician
Klimenty
Golovin Team Physician
Ilya
Antonotov Rehabilitation Therapist
Sergei
Ulanov Massage Therapist
Dmitry
Sulin Massage Therapist
Ilya
Nabatchikov Massage Therapist
Sergei
Gribkov Senior Administrator
Denis
Solovyov Administator
Jaskin
Mikhail Alekseevich
Artyom
Znamensky Technical Administrator
Egor
Evdishchenko Video Operator