Staff

Valery
Konov Senior Team Physician
Ilya
Temerev Team Physician
Pivovarov
Andrei Team physician
Ilya
Antonotov Rehabilitation Therapist
Sergei
Ulanov Massage Therapist
Dmitry
Sulin Massage Therapist
Ilya
Nabatchikov Massage Therapist
Sergei
Gribkov Senior Administrator
Denis
Solovyov Administator
Artyom
Znamensky Technical Administrator
Skabelka
Alexei AlexeevichVideo analyst
Korsakov
Pavel Video analyst